Tevbe’nin Gücü / Hamza ONAR


Salı sohbetlerinde bu hafta Hamza ONAR kardeşimizin anlatımıyla “Tevbe’nin Gücü” konu başlıklı sohbetiyle bizlerleydi.

hikmet-dernegi-tevbe

Ebû Mûsâ Abdullah İbniKays el-Eş’arîradıyallahuanh’den rivayet edildiğine göre Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Allah Teâlâ gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek için geceleyin elini açar. Geceleyin günah işleyenin tövbesini kabul etmek için de gündüzün elini açar. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar bu böyle devam edip gider.” Müslim, Tövbe 31

Hz. Enes (r.a) anlatıyor: “Resûlullah (S.a.v) buyurdular ki: “Allah Teâlâ Hazretleri diyor ki: “Ey Âdemoğlu! Sen bana dua edip, (affımı) ümid ettikçe ben senden her ne sâdır olsa, aldırmam, ben seni affederim. Ey Ademoğlu! Senin günahın semanın bulutları kadar bile olsa, sonra bana dönüp istiğfar etsen, çok oluşuna bakmam, seni affederim. Ey Âdemoğlu! Bana arz dolusu hata ile gelsen, sonunda hiç bir şirk koşmaksızın bana kavuşursan, seni arz dolusu mağfiretimle karşılarım.” Tirmizi, Da’avat 106,

“Her adem oğlu günah işler”
Eğer günah işlemiyorsan sen insan değilsin zaten melek olurdun. Melekler günah işlemezler. İnsana gelince insan için günah işleyemeyeceği bir kemal derecesine ulaşmak mümkün değildir. O zaman ne olacak? Hepimiz günah işlediğimize göre aynı mıyız? Hayır!
Efendimiz (sav) : “Hata işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir.”
Dereceleri var, iyi bir kategori var, hayırlısı var, mertebeleri var, yani tüm günah işleyenler bir değil. Tövbe edenlerdir
Tövbe çözümdür, tövbe çıkıştır, tövbe bizim için seçim değil zorunluluktur!
Tövbe işlediğimiz günahlardan kurtulma vesilesidir bu yüzden tövbe isteğe bağlı değil, her Müslümanın üzerine farzdır bir zorunluluktur.
Efendimiz (sav)Eğer günah işlemeyi bıraksaydınız Allah sizi helak eder yerinize günah işleyen sonra da tövbe eden bir kavim getirirdi.
Allah günahkârı sevmez affetmeyi sever. Allah’ın bizden istediği Rab olarak Allah’ı tanımamız ve affına sığınmamız.
Eğer muvaffak olmak istiyorsak Allaha tövbe etmeliyiz
“Hepiniz Allah’a tövbe edin, ey mü’minler! Belki böylece korktuğunuzdan kurtulur, umduğunuzu elde edebilirsiniz.” Nur sûresi (24), 31
“Rabbinizden sizi bağışlamasını isteyiniz; sonra ona tövbe ediniz.” Hûd sûresi (11), 3
“Ey iman edenler! Allah’a samimiyetle tövbe edin!”Tahrîmsûresi (66),

hikmet-dernegi-tevbe

Tövbe Usulü
Birinci adım. Sadece Allah rızası için yapmak.
İkinci adım. Pişmanlık. Pişmanlık bir tövbe alametidir. Eğer asgari imanın olmasaydı pişman olmazdın daha fazla imanın olsaydı o günahı hiç işlemezdin.
Rasûlullah (sav) buyurdular:
“Yapılan günahlardan pişmanlık, tevbedir. Günahlarına tevbe eden kimse sanki o günahı işlememiş gibi olur.” (İbn-i Mâce, Zühd, 30/4252; Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, II, 161)

Üçüncü adım. Kalple olduğu gibi dil ile ikrar etmek. Ey Allah’ ım ben günah işledim beni affet..
Hz Aişe Naklediyor ”Kadir gecesi nasıl dua edeyim?
Resulullah Aleyhissalâtü Vesselam “Allahümmeinnekeafüvvüntuhibbü’l-afvefa’fuannî
(Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle) dersin’ buyurdu” (Tirmizi, Deavat, 84)
Kadir Gecesi gibi önemli bir gecede sizce neden Efendimiz af ile ilgili bir dua etmesini istiyor? Hz. Aişegünahkâr birisi mi? Demek ki tövbe etmek bu kadar önemli..

Paylaş: