SUFFA MECLİSLERİ BAŞLIYOR!


Suffa Meclisleri projesinin üçüncü senesi, yapılan muallimler toplantısı ile başladı. Kardeşlerimize daha iyi hizmet vermek amacı ile kurulan komisyon hakkında bilgi verildikten sonra Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, kürsüye davet edildi.

“Dünyadan Cennete giden yol”

Siyer Vakfı’mızın başlattığı önemli bir çalışma olan “SUFFA MECLİSLERİ” ilk yıl 32 haftalık ‘HADİS’ derslerini tamamlayarak yeni döneme yeni bir müfredatla başlama başlıyor. Bu yılki derslermiz ‘SİYER’ alanında devam edecektir. Yine 32 dersten oluşacakbu derslerde Siyer konusunda temel bilgilerin verilmesi hedefleniyor.

SUFFA nedir?
• Suffa bir mekteptir.
• Suffa bir medresedir.
• Suffa bir mesciddir.
• Suffa bir muallimdir.
• Suffa bir mutallimdir.
• Suffa bir müfredattır.
• Suffa bir müessesedir.
• Suffa bir mübelliğdir.
• Suffa bir mübeşşirdir.
• Suffa bir münzirdir.
• Suffa bir membadır.
• Suffa bir muhabbettir.

Suffa nebevî bir model ve örnektir. Efendimiz’in (sas) talim ve terbiye sahasında cihana bıraktığı en derin izlerden biridir.

Kadın-erkek herkese kifayet miktarı ilmin farz olduğu Efendimiz’in (sas) beyanı ile sabittir. Çünkü ilim, marifet ve hikmet müminlerin olmazsa olmazı, kulluk vazifelerini yerine getirebilmeleri için lazım olan en önemli azıklarıdır.

2. Neden Suffa Meclisleri?

• Kifayet miktarı ilmi elde etmek için
• Dünyaya dalıp ahireti unutmamak için
• Cennetin kokusunu buralardan hissedebilmek için
• Duygu, düşünce ve eylem birlikteliklerini sağlamak için
• Yorgunluğa düşüp, asli vazifeleri aksatmamak için
• El ele verip Selam yurdu olan Cennete yürüyebilmek için
• Tebliğ ve davet ile sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için

3. Suffa Meclislerinin Müfredatı 

• Hazırlanan müfredat beş yıl devam edecektir.
• Haftada bir ders olmak üzere, her yıl toplam 32 ders sürecektir.
• Derslerin başlangıç ayı Ekim, bitiş ayı Haziran olacaktır.
• Beş yıllık program şu şekildedir:
1. Yıl: Hadis
2. Yıl: Siyer
3. Yıl: İlmihal
4. Yıl: Kur’an
5. Yıl: Akaid
• Her yıl işlenecek olan dersin 32 haftalık müfredatı ders muallimlerine verilecektir.
• Sonraki yıllarda programa katılacak olan gruplar aynı sırayı takip edeceklerdir.
• Beş yıllık programı bitirenlere ileride açıklanacak yeni bir program daha verilecektir.

4. Suffa Meclislerinin Yöntemi 
• Meclisler en az 5, en fazla 15 kişiden oluşmalıdır.
• Dönem içerisinde sayı artınca, yeni döneme kadar ya öylece devam etmeli, yada yeni bir meclis daha oluşturulmalıdır.
• Meclislerin bulunduğu yerlerde daha fazla insanın istifade edebilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.
• Her meclisin bir muallimi, birde yardımcısı olmalıdır.
• Düzenli olarak haftada bir ve belirlenen günde yapılmalıdır.
• Meclisin yapılacağı yer, hep aynı yerde olabileceği gibi, ya kardeşlerin belirlediği özel yerlerde veya dönüşümlü olarak evlerde olmalıdır.
• Meclisler en az 45 dakika, en fazla 60 dakika sürmelidir.
• Meclislerin saati eğer bir namaz saatine denk gelmişse kesinlikle namaz, cemaat ile eda edilmelidir.
• Dersin konusu bağlamında soru-cevap kısmı olmalı, özellikle alınması gereken mesajlar bu bölümde tekrar edilmelidir.
• İkramlarda aşırıya gidilmemeli, dersin manevi atmosferi yeme-içme işleri ile zedelendirilmemelidir.
• Meclislerde bulunan kardeşlerin ailelerini birbirleri ile tanıştırmalı, kaynaşma ortamlarıoluşturmalıdır.
• Meclislere hamdele, salvele ile başlamalı, dua ile bitirmelidir.
• Yapılacak olan duaya tüm kardeşler katılmalı ve o gün için acil olan ne ise duanın merkezine o meseleyi almalıdır.
• İki ayda bir Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, meclislerin işleyiş ve usulü ile alakalımuallimlerle özel bir ders yapması sağlanmalıdır.
• Meclislerin gerek birbirleri ile irtibatları, gerek başkalarına teşvik mahiyetinde olacak olan çalışmaları Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım siteleri en üst düzeyde kullanılmalıdır.
• Meclislerde her ne adına olursa olsun kesinlikle para toplanmayacak, yardım, kurban, abonelik gibi işlere asla girilmeyecektir.

5. Muallimin Uyması Gereken İlkeler
• Mecliste bulunan tüm kardeşleri iyice tanımalıdır ve onlara bir anne şefkati ile yaklaşmalıdır.
• Belirlenen saatte kesinlikle meclisin kurulacağı yerde olmalı, saate riayeti en fazla o sağlamalıdır.
• Derse hazırlanarak gitmeli, belirlenen müfredatın dışına çıkmadan konuyu zenginleştirmelidir.
• Kesinlikle abdestli olunmalı, öncesinde sözlerinin tesirli olması için dua edilmeli ve ihlâsının ziyadeleşmesini Allah’tan talep etmelidir.
• Meclisinde bulunan kardeşlerin yapısına göre ders bazen interaktif olarak, bazen de anlatımlı olarak işlenmelidir.
• Meclisinde bulunan kardeşlerden Kur’an’ı Kerim’i okuyamayanlar tespit edilmeli, onlara ayrıca Kur’an dersleri vermeli yada verdirmelidir.
• Meclislere katılan talebelerinden derse gelmeyen olunca hemen onunla irtibat kurmalı neden gelmediğini öğrenip, gerekli tedbirleri almalıdır.
• Çok önemli bir mesele olmadıkça meclisi aksatmamalı, gelemeyecek bir durumu olduğunda yardımcısını haberdar ederek, dersin aksamamasını sağlamalıdır.

6. Talebenin Uyması Gereken İlkeler
• Belirlenen saatte kesinlikle meclisin kurulacağı yerde olmalı, saate riayet konusunda oldukça titiz davranmalıdır.
• Mazeretsiz olarak meclisleri aksatmamalı, eğer ciddi bir mazereti varsa muallimine haber vererek, ondan izin almalıdır.
• Meclislere abdestli olarak gelmeli, gelene kadar da kardeşlerine yol boyunca dua etmelidir.
• Meclislere aktif olarak katılmalı, dersi zenginleştirecek açılımlarda bulunmalı, gereksiz tartışmalara neden olabilecek her türlü davranıştan uzak durmalıdır.
• Meclislerin başındaki hamdele ve salvelere, sonundaki dualara aktif olarak eşlik etmelidir.
• Başkalarının da bu meclislerden istifade edebilmesi için gayret göstermeli, etrafındaki insanları kazanmanın çabasını vermelidir.

Program hakkında daha fazla bilgi için 0212 617 5873 GSM: 0553 277 0988 Merkezi’mizi arayabilir, katılmak isteyen kardeşlerimiz aşağıdaki formu doldurabilirler.

Paylaş: