Sahabenin En Büyük Endişesi


İlahî kelam der ki: “Göklerde ve yerde her ne var ise O’na teslim olmuşlardır.” Aslında her Ramazan bu ilahî fermanıngünah işlememeyi değil, işlenen günahtan pişmanlık duyup arınmayı istemektedir. Her günah insanın kirlenmesine, her istiğfar ise insanın arınmasına vesiledir. Kirlenmemek ancak kirden münezzeh olana, arınmak ise yazgısı kirlenmek olanlara özgüdür. Dolayısı ile insan kirlenmemekle değil, arınmakla mükelleftir.

Kur’an insanın kirlenmesinden yani günaha bulaşmasından dolayı şu üç ismi kazandığını belirtir. Bu üç isim işlediği günahın boyutuna göre zalim, zalûm ve zallamdır. Günah ile kirlenen insan işte bu üç isim ile nitelendirilir. Peki insanın bu üç durumuna karşı arındırma makamı olan ve her türlü kirden münezzeh olan Allah nasıl karşılık verir.? Allah kulunun bu üç ismine kendi üç ismi ile karşılık verir ve adeta der ki: Eğer sen bir günah işler zalim olursan unutma ki o günahtan yüz çevirirsen ben Gafir’im, seni afederim. Eğer sen o günahı işlemede ısrar edersen ve bu ısrarınla zalûm olursan ama yinede bu günahtan pişman olur yüz çevirirsen işlediğin günah ne olursa olsun ben Gafur’um, seni bağışlarım. Yada sen günah işlemeyi kendine meslek edinecek kadar çokça işler ve zallam olursan, ama bir gün gelir de bu günahların hepsinden pişman olur yüz çevirirsen işlediğin günah ne kadar çok, ne kadar büyük olursa olsun ben o günahlara karşı Gaffar’ım, işlediğin tüm günahları örter, onları yok sayarım. Ben kulum işlemedi, yapmadı desem kim aksini iddia edebilir ki…

İşte insan günahı kendine meslek edinmiş bir varlık iken, insanı yaratan ve insanı çok iyi tanıyan Allah ise mağfireti kendine meslek edinmiştir. O, affa ve bağışlamaya adeta bahane aramaktadır. Her fırsatta kuluna bu yönünü hatırlatan Allah az bir gayret ile nasıl karşılıklar vereceğini dile getirmekte, bire on, bire yüz, bire yedi yüz, belki bire binler sevap vererek rahmetinin boyutunu bizlere göstermektedir. Zaten Ramazan bile O’nun mağfiret sıfatının tezahür etmesi için insanlığa sunulmuş bir fırsat değil mi? Af etmeyi kendisine meslek haline getirmeyen, af etmek için bahane aramayan ne diye Ramazan’ı varlık alemine ihsan etsin ki?

O halde bu ilahî fırsatı değerlendirip, arınmak için tüm hayır kapılarını zorlamak her akıl sahibinin yapması gereken bir iştir.

Ya Rabbi! Ne olur bize akıl ver.(amin)

Paylaş: