SADECE ”MÜ’MİNLER” KARDEŞTİR


Yeni dönem Salı derslerine, Muhammed Emin Yıldırım Hocamız’ın sohbeti ile başlayan ve Abdussamed ALTUNTAŞ Hocamız’ın Anlatımıyla  SADECE ”MÜ’MİNLER” KARDEŞTİR  serlevhasıyla devam ediyor…

Dersten Notlar
Kıyamet gününde, Allahu Teâlâ kulları arasında hüküm vermek için tecelli eder. Bütün ümmetler dizleri üzerine oturmuşlardır. İlk sorguya çekilecekler; Kur’anı okumayı öğrenen, Allah yolunda şehit düşen ve çok malı olan zengin kişilerdir…
Bunlardan, Kur’anı Kerim’i okumayı öğrenene, Allahu Teâlâ:
– Sana Resulüm Muhammed’e indirdiğim Kur’an-ı Kerim’i öğretmedim mi? Der. O da:
– Evet Ya Rabbi, öğrettin, diye cevap verir. Allahu Teâlâ:
– Öyleyse öğrendiklerine karşılık neler yaptın? Diye sorar. O da:
– Öğrendiklerimin karşılığında gece ve gündüz ibadet yaptım. Kur’an okudum, diye cevap verir. Bunun üzerine Allahu Teâlâ şöyle buyurur:
– Yalan söyledin! Melekler de: “Yalan söylüyor” derler. Allahu Teâlâ şöyle buyurur: “Hayır, sen falanca, güzel Kur’an okuyor” denilsin diye okudun. O da söylendi (karşılığını böylece almış oldun).
Zengin de getirilir. Allahu Teâlâ:
– Sana hiç kimseye muhtaç olmayacağın kadar mal vermedim mi? Der. Zengin:
– Evet ya Rabbi. Bana çok mal verdin, diye cevap verir. Allahu Teâlâ:
– Öyleyse bu vermiş olduğum malı nerede harcadın, onunla neler yaptın? Diye sorar. Zengin:
– Akrabalarıma harcadım ve sadaka verdim, diye cevap verir. Allahu Teâlâ ona:
– Yalan söyledin! Der ve Melekler de: “Yalan söylüyor” derler. Allahu Teâlâ şöyle buyurur:
– Hayır! Sen, “Falanca cömert” desinler diye malını harcadın ve bu söz de söylendi.
Aynı şekilde Allah yolunda şehit düşen de getirilir ve Allahu Teâlâ ona;
– Uğrunda şehit düştüğün şey neydi? Diye sorar. Şehit:
– Ya Rabbi! Senin yolunda, senin rızan için savaşmakla emrolundum. Ben de şehit oluncaya kadar savaştım, diye cevap verince Allahu Teâlâ ona:
– Yalan söyledin, der. Melekler de: “Yalan söylüyor” derler. Allahu Teâlâ:
– Sen, “Falanca kahramandır” denilmesi için savaştın. Bu da söylendi. Gayene ulaştın, buyurur.
Sonra Resulullah sallallahu aleyhi vesellem, dizlerine vurarak şöyle buyurdu: “Ya Ebu Hureyre! Bu üç kişi, Allah’ın kulları içerisinde, kıyamet gününde, cehennemi tutuşturan ilk odun(lar) olacaklardır.” (Müslim, Tirmizi, Nesai, İbn Huzeyme)
Söz dilden çıkarsa kulağa gider,Gönülden çıkarsa kalbe gider…Yürekten yapılan her şey daha tesirlidir.
Her yerde ilim arttığı halde neden günahlarda artıyor.
Çünkü öğrenilen ilimler amele dönüşmüyor…
Hucurat Suresi,10.Ayet
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
( İnnemel mû’minûne ihvetun fe aslihû beyne ehaveykum vettekûllâhe leallekum turhamûn)
Mü’minler ancak kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Ve Allah’a karşı takva sahibi olun. Umulur ki, böylece siz rahmet olunursunuz.
Mü’minler kardeştir ve mü’min olmanın özelliği İnnemel mû’minûne diye devam eden ayettedir.
İhvan;aynı derdi aynı davayı paylaşan insan anlamına gelir.
Mü’minler aynı anadan ve aynı babadan doğmuş gibi kardeş olmalıdırlar.Çünkü insan kardeşini atıp reddedemeyeceği için kardeşlik önemlidir.
İlk ırkçılığı iblis yapmıştır ve üstünlüğünü hammaddesinde görmüştür ve Rabbimin emrine karşı gelmiştir.İnsanda irkçılık yaparsa şeytani bir yola girebilir.Rabbim amellerimizle bizi değerlendiriyor.
Bizim hacının biri hac esnasında siyahi bir hacı kardeşini görüyor ve yüzünü ekşitiyor.Bunun farkına varan siyahi hacı diğer hacının yanına gelerek hayırdır hacı boyayı mı beğenmedin yoksa bayacıyı mı diyor…
Mü’minler bir vücudun azaları gibidir.Müslüman kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmeliyiz.Mahallemizde namaz kılmayan namaz bilmeyen genç kardeşimiz bizim derdimiz olmalıdır.
İmam önde olan,önder olandır…Peygamberlik mesliğidir…
Manevi arızalar maddi arızalardan daha önemlidir…
Cemaat olmalıyız,bir olmalıyız,kardeş olmalıyız…
Cematli olmayılız ama camatçi olmamalıyız.
Ölçümüzü Üstad belirliyor;
her meslek sahibi kendi mesleğinin güzelliğini bana göre daha iyidir diyebilir ama benim ki en güzelidir diyemez.Ölçüyü şaşırmamalıyız.
Gaye,usül bir olmalıdır.
Kardeşlik fedakarlıktır,
Sen vereceksin kardeş almayacak,bir birlerine yük olmayacaklar,birbirlerinin yüzlerini alacaklar…

Paylaş: