Mahkeme-i Kübra / Abdussamed ALTUNTAŞ


Gençlik Sohbetlerinde bu hafta Abdussamed Hoca’mız “Mahkeme-i Kübra” adlı sohbetiyle bizlerle birlikteydi.

Dersten Cümleler
“Akıllı kişi kendisini hesaba çeken ve ahret için Salih amel işleyendir.
Aciz kişi ise arzularına uyup birde Allah’tan bağışlanma umandır.”/Tirmizi/

Ey insanlar! Allah’ın vâdi gerçektir, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı (şeytan) da Allah hakkında sizi kandırmasın! /Fatr 5/

Akıllı kişi ölmeden evvel kendi mahkemesini yapan, Salih amel işleyen ve cebini ahret için dolduran kişidir.

Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Ancak, Allah onları (cezalandırmayı), korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor./İbrahim 42/

Fatiha Suresi’nde geçen, “Maliki yevmiddin, yani din gününün sahibi” diyor…
Din günü, mahlûkatın hesab günüdür. O gün kıya¬met günüdür. Allah insanları amelleriyle muhakeme eder. Ameli hayır ise, karşılığını hayır verir, ameli şer ise, karşılığını şer verir …

Ceza günü /din günü/ nedir bilir misin? Nedir acaba o ceza günü? O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah’a kalmıştır./İnfitar 17-19/

Ve gerçek vaad (ölüm, kıyamet) yaklaşınca, birden, inkâr edenlerin gözleri donakalır! «Yazıklar olsun bize! (derler), gerçekten biz, bu durumdan habersizmişiz; hatta biz zalim kimselermişiz.»/Enbiya 97/

O gün, yer yarılır, onlar çabucak ayrılır; bu, Bize göre kolay bir toplamadır./Kaf 44/
Sanki etrafa yayılmış çekirge sürüsü gibi bakışları perişan (utançtan yere bakar) bir halde ve dâvetçiye koşarak kabirlerden çıkarlar. O esnada kâfirler: Bu, çok çetin bir gündür! derler. Kamer 7-8/

Büyük Mahkemede nasıl bir Yaratıcının huzuruna çıkacağız?
Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.
/En-am 59/

Göklerde ve yerde olanları Allah’ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O’dur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O’dur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka O, onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah, her şeyi bilendir. /Mücadele 7 /
Dersten Mesajlar

1. “Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz, sahibsiz olamaz. Bir harf kâtibsiz olamadığını bildiğin gibi bu kainatı düzenli,nizamlı,ölçülü ve her şeyin bir zaatın elinden çıktığını unutma, O zatın bir büyük mahkemesinin olduğunu unutma ki gaflete düşmeyesin ve hesabını veremeyeceğin işler yapmayasın.

2. Gözlerde ki hain bakışı,kalplerde olan en gizli sıları bir bilen Rabbinin varlığını unutma ki,
kendini yalnız,sorumsuz sanmayasın.ahiret ,büyük mahkeme yokmuş gibi yaşamayasın.Ve hesap günü senin en gizli hallerini bilen Rabbini karşısında mahcup olmayasın.

3. Uunutma,hesap günü inanmak istemeyenlerin bir özelliğide “hesabını verecek bir hayatı yaşamamış olmalarıdır”.
Sen hesabını verebileceğin şerefli,onurlu, imanlı ve ahlaklı bir hayat yaşa ve yaşat ki,hesap günü senin için cennetin ve ebedi mutlulukların başlangıcı olan o gün senin saadet anahtarın olsun…

4.Unutma,bu dünyada düştüğümüz en büyük hatalardan biride ölümü kendimize hep uzak görmemizdir.ölümün bize çok yakın olduğunu ve ölümle birlikte büyük mahkemeye doğru adım atacağımızı unutma ki,hesabını veremeyeceğin işlerin içine girmeyesin.

5. O büyük mahkemede seni adeleti büyük olan o adil-i mutlakın hesaba çekeceğini unutma ki,bu dünyada da sen adaletten uzaklaşmayasın,haksızlık yapmayasın,zulmetmeyesin,zalimlerden olmayasın.Her zaman ve zeminde Haktan yana olasın ve Hakkı savunasın…

Paylaş: