İmanda Samimiyet! / Mehmet İMECE


Salı Gençlik Sohbetlerinin bu haftaki konusu Mehmet İmece’nin anlatımıyla ” İMANDA SAMİMİYET ” idi…

Dersten Cümleler
– Din, özü itibariyle samimiyetten ibarettir. Samimiyetin olmadığı yerde din ve dindarlıktan söz edilemez.
– Temîmed-Darî’den (ra) rivayetle Resûlullah (sas) şöyle buyurdu: ‘’Din samimiyettir.” Biz de “Kimin için?’’dedik.Efendimiz (sas) de bunun üzerine :

“Allah,Kitabı,Resulü, mümin yöneticiler ve bütün Müslümanlar için samimiyettir.”
– Alimler,hadis metninde geçen nasihat kelimesinin iki anlamı olduğunu ifade etmişler:
a-) Nasihat:Bir şeyi veya bir kimseyi içten ve gönülden sevmek,ona bağlanmak. İhlas,sadakat ve samimiyet demektir.
b-) Nasihat: İnsanları iyiye ve güzele sevk etmek için yapılan güzel konuşma,vaaz,öğüt,tavsiye,ihtar ve ibret verici ders ifadeleridir.
– Dilimize de sadece ikinci anlamı geçmiştir. Hadisimizde kastedilen ise birinci mana olarak belirttiğimiz samimiyettir.Çünkü Hadisin kendi anlam bütünlüğü açısından nasihat kelimesine vaaz,öğüt,tavsiye anlamını vermek mümkün görünmemektedir.
Hadis şarihleri Allah’a nasihati,onun varlığına ve birliğine iman;
Kitabı’na nasihati kitaplarına iman edip hükümleri ile amel etmek;
Müminlerin Emirine nasihati, haklı meselelerde onlara itaat etmek;
Müminlere nasihati ise her halukarda onların iyiliğini istemek diye izah etmişlerdir.

Paylaş: