Hakkımızda

TAKDİM

Hikmet Derneği kurulduğu günden bugüne, bugünden inşallah yarına ve son güne kadar büyük İslam ailesinin küçük bir haykırışı olmaya devam edecektir.

Derneğimiz hedefini, misyonunu ve ilkelerini tartışılmaz kaynaklardan ilham alarak belirleyen bir gönüllüler hareketidir. Büyük düşünen, ama büyük konuşmayan, ulvi sevdaları olan, ama küçük hesapların peşinde koşmayan, köklere doğru yolculuk eden, ama tarihin nostaljisi içerisinde hapsolmayan bir kurumdur. Gücünü; inancından ve gönül dostlarından alan, ayağını yere sağlam basan, iki gününü eşit kılarak ziyan içerisinde kalmamanın gayretini veren bir kurumdur.

Sosyal çalışmaların zorluğunu çok iyi bilmelerine rağmen, kısıtlı imkânlar ve şartlar çerçevesinde, el-kol bağlayıp oturacakları yerde, imanı en büyük imkân olarak gören bir avuç sevdalı insanın terlerini ve nefeslerini birleştirdikleri bir mekândır.

Bu hayırlı yolda sizde yer almak istemez misiniz? Hepimiz istesek de, istemesek de, bir yolda yürümekteyiz. Madem bir yolun yolcularıyız; o halde yürüdüğümüz yolun bizi dünya- ahiret saadetine eriştirmesine dikkat etmeliyiz.

O halde gelin hep birlikte hak adına, hakikat namına ve hakkın ikamesi için çalışalım. Unutmayalım ki; hakkın ikamesi, batılın izalesidir. Hak için çalışanlar Hakk’ı memnun eder, işin sonunda da memnun olurlar.

HEDEF VE MİSYONUMUZ

Kendisine karşı sorumluluğun, Allah’a karşı sorumluluğun, insanlığa karşı sorumluluğun, ve eşyaya karşı sorumluluğun bilincinde, şuurunda olan elinden dillinden kimsenin zarar görmediği, emin, güvenilir, üretken, edilgen değilde, etken olan, hayatın farkında olan hayatı cidiye alan, yaşadığı hayatın öznesi olan ve ilahi mesajı kendisine elbise biçip insanlığa örnek teşkil edecek şekilde katma değer olup faydalı olacak şahsiyetlerin yetişmesi derneğimizin temel hedefleri arasındadır.

Ve yine Cenab-ı Hakk’ın bir şeyi yerli yerinde yaratmasının diğer adı olan hikmetin maalesef insanoğlunun eliyle yerinden edilip yitirilen hikmetin tekrardan Cenab-ı Hakk’ın yarattığı yere koyabilecek yerinden etmeyecek ve aynı zamanda ilahi vahyin bizlere model olarak sunduğu şahsiyetlerin hayat bakışlarını, hayatı okuyuşlarını ve hayatı yaşayış biçimlerini model alacak ve insanlığa bu modeli sunacak hikmet ehli şahsiyetlerin var olması derneğimizin temel misyonlarındandır.

Kendisini öldürmeye gelen Ömer’in inşaası cahiliye üzerine inşaa edilmiş Ömer’in hamurunu ilahi vahiy ile yoğuran, inşaasını ilahi mesaj olan Kur’an ile inşaa eden peygamber… Ve o peygamberin hayatı ve o ilahi vahiy Kur’an 1400 küsur senedir taptaze canlılığını devam ettirmektedir.

Ve işte dernek olarak vizyonumuz dün bu kitap ve bu peygamberi hayat nasıl ki kendisini öldürmeye gelen ve daha sonra adalet timsali olan Ömerleri inşaa ettiyse bugünde aynı anlayış ve ilkeler doğrultusunda bu çağın Ömerlerini Ebubekir’lerini Osman’larını Ali’lerini Musab’larını neden inşaa etmesin? Dernek olarak bunun mümkün olacağının inancında olduğumuzu ve bu vizyona sahip olduğumuzu belirtmek isteriz.