Faizden Uzak Durun!


Allah faizi mahveder, oysa sadakaları bereketlendirir. Allah günahta ve inkârda direnen hiç kimseyi sevmez.Bakara 276

Faizden sakınan bahtiyar olur!

Her ne kadar günümüzde insanın kendisini faizden muhafaza etmesi çok zorsa da elimizden geldiği kadar, aleni olarak, faiz alıp vermekten kaçınıp onun tozunun üzerimize bulaşmasından dolayı Allahu Zülcelal’e tevbe etmemiz lazımdır. Çünkü faiz, günümüzde her türlü nimete bulaşmaktadır. Ondan muhafaza olmak çok zordur.

Bizden önceki insanlar, Rabbimizin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem yasaklamış olduğu işlerden aslandan kaçar gibi kaçıyorlardı. Nitekim İbni Abbas radıyallahu anhu demiştir ki; “Biz faize düşmek korkusundan dolayı, on dokuz tane helali terk ettik.”

Ebu Rafi radıyallahu anhu ise şöyle demiştir; “Eba Bekir radıyallahu anhuya bir gümüş halhal sattım. Terazinin bir gözüne halhalı, diğer gözüne de parasını koydu. Halhal ağır gelince, eline makas alıp halhalı kesmek istedi. Ona dedim ki;
— Ey Resulullah’ın halifesi! Fazlası sana kalsın. Bana şöyle cevap verdi:
— Ben, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin şöyle buyurduğunu duydum; “Benzeri olan şeyden fazlasını isteyen de veren de ateştedir.”

Onların bu halleri bizim için ne güzel rehberdir. Hem dünyada hem de ahirette rahat etmek istiyorsak, kedimizi faizden muhafaza etmek için gayret göstermemiz gerekmektedir. Bizim için en selametli yol budur.

Faize giden yolları en ince ayrıntısına kadar tespit etmeli, hepsinden büyük bir titizlikle uzak durmalıyız….

Faizin zararları nelerdir?

Rabbimiz, faizin haram olduğunu beyan ederek, bir ayeti kerimede şöyle buyurmuştur:

“Faiz yiyenler, ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların, ‘Alış veriş de faiz gibidir’ demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de (o öğüte uyarak) faizden vazgeçerse artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah’a kalmıştır. (Allah dilerse onu affeder.) Kim tekrar (faize) dönerse işte onlar, cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Allah, faiz malını mahveder, sadakaları ise artırır (bereketlendirir). Allah hiçbir günahkâr nankörü sevmez. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekâtı verenlerin mükâfatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, faizden geriye kalanı bırakın.” (Bakara; 275-278)

Faiz yiyen kimse, devamlı olarak yemek yiyip de doymayan kişiye benzer.

Faiz insanı bu dünyada fakirliğe düşürür, ahirette ateşe müstahak eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem birçok hadisi şeriflerinde, faizin ne kadar kötü olduğunu bildirmiştir. Bir hadisi şeriflerinde; “Allah, faiz yiyene de, yedirene de lanet etmiştir.” (Müslim)

Diğer bir hadisi şeriflerinde ise; “Faiz yetmiş iki çeşittir. Bunun en aşağısı, kişinin annesi ile zina etmesi gibidir.” (Taberani) buyurmuştur.

Faiz yemenin sonu darlıktır. Onun için hiç kimse faiz geliri elde ederek rahat edeceğini sanmasın. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem bir hadisi şeriflerinde;

“Faiz alan hiç kimse yoktur ki, onun işinin sonu fakirlik olmasın” (İbni Mace) buyurmuştur.

Faizin bütün insanlara zararı vardır. Eğer bir yerde faiz işi açıktan yapılırsa orası eninde sonunda harap olur. Nitekim Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam başka bir Hadisi Şeriflerinde de; “Hiçbir toplum yoktur ki, aralarında faiz ortaya çıksın da bir kıtlık senesi ile cezalandırılmış olmasınlar.” (Ahmet b. Hanbel) buyurmuştur.

Efendimiz (sas) buyurmuştur ki;

“Miraca çıktığım gece, başımın üstünde gök gürültüsü ve yıldırımlar gördüm ve şimşek sesleri duydum. Bir takım insanlar gördüm. Mideleri şişmiş, dışarıdan bakınca, içlerindeki yılanlar görünüyordu.
– Bunlar kimdir? Diye Cebrail’e (aleyhisselam) sorunca; dedi ki;
– Bunlar faiz yiyenlerdir. (Tenbihü’l Gafilin; 412)

İnsan, eğer bilmeyerek faize bulaşırsa onun faiz olduğunu öğrendiği vakit, hemen bundan vazgeçmeli, faiz almakta ısrar etmemelidir.

Allahu Zülcelâl bir ayeti kerimede; “Ey iman edenler! Kat, kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah’tan korkun ki, belki kurtulmuş olursunuz. İnkârcılar için hazırlanmış cehennem ateşinden sakının. Allah’a ve Resulü’ne itaat edin ki; merhamet bulasınız.” (Ali İmran; 130-131-132) buyurmuştur.

Paylaş: