EY 21. ASIRDA BEDİR ASHABI’NIN AYAK İZLERİNİ TAKİP ETMEYE ÇALIŞAN YOLCU!


Ey 21. Asırda Bedir Ashabı’nın ayak izlerini takip etmeye çalışan yolcu! Rabbin, Peygamberine bile: “Ve şavirhüm fi’l-emr/İşlerde onlarla iştişare et” (Ali İmran, 159)  demişse, sen nasıl bundan gayri bir yol kendine edinebilirsin ki?

Ey 21. Asırda Bedir Ashabı’nın ayak izlerini takip etmeye çalışan yolcu! Rabbin müminlerin temel vasıflarını sayarken, “Ve emruhüm şura beynehüm/ Onların işleri aralarında var olan istişare iledir” (Şura, 38)demişse, sen nasıl işlerini başka bir hal üzere yapabilirsin ki?

Ey 21. Asırda Bedir Ashabı’nın ayak izlerini takip etmeye çalışan yolcu! Rabbin, “Ve fevke külli zî ilmin alîm/Her bilenin üstünde daha iyi bir bilen vardır” (Yusuf, 76) demişse, sen nasıl ben kendime yeterim, benim kimseye ihtiyacım yok, der; haddi aşan durumlara düşebilirsin ki?

Ey 21. Asırda Bedir Ashabı’nın ayak izlerini takip etmeye çalışan yolcu! Rabbin, “İnneallahe ye’muruküm en tüveddü’l-emanati ila ehlihâ/Muhakkak ki Allah, emanetleri ehline vermenizi emreder” (Nisa, 58) demişse, sen nasıl ehliyete ve liyakate itibar etmeyip, başka mülahazaların arkasında koşabilirsin ki?

Ey 21. Asırda Bedir Ashabı’nın ayak izlerini takip etmeye çalışan yolcu! Rabbin, “Ve kunu ma’as-sadikîn/ Doğrularla beraber olun” (Tevbe, 119) demişse, sen nasıl acıda olsa hakkı söyleyen dostları yanında tutmayarak, nefsinin hoşuna giden telkinleri duyma adına, farklı adımların sahibi olabilirsin ki?

Paylaş: