Çocuklara Vurulması Gereken En Mühim Aşı


“Benden sonra gelenler birçok ihtilaf ve sıkıntı göreceklerdir. Siz bu ihtilaf ve sıkıntılardan kurtulmak istiyorsanız; sünnetime ve doğru yola sizleri götürecek olan Raşid halifelerin sünnetine sarılın, yapışın. Bunlara azı dişlerinizle sımsıkı sarılır gibi sarılın.” (Ebû Davûd, Sünnet, 5; Tirmizî, İlim, 16; İbn Mâce, Mukaddime, 6)

• Çocuklara Vurulması Gereken En Mühim Aşı

• Nübüvvet Medrese’sinin aşısı, ruhu ve manevi dünyayı geliştiren bir aşıdır.

• Bu aşıların en önemlileri şunlardır:

1- Sorumluluk Şuuru
2- Adalet Duygusu
3- İtaat Bilinci

• Sorumluluk Şuuru, ruhta tam tesirini gösterdiği an, adalet duygusunu da, itaat bilincini de olumlu bir şekilde etkileyecektir.

• Bu çağın insanın en önemli eksiklerinden biri, büyüyememe problemidir.

• Fiziksel yaş ile ruhsal yaş, beraberce ilerlemiyor.

• Yıkılan abilik müessesesi…

• Nimetin tezekkürü, muhabbetin ziyadeleşmesi, amellerin ise bereketlenmesinin vesilesidir.

• Nebevi Medrese’nin kapısını çaldığımızda bize şöyle bir cevap gelecek:

1- Çocuğa yaşına takılmadan değer vermeli
2- Değere uygun roller belirlemeli
3- Rolleri oynayacak mekanlar açmalı

• Hicret yolu: Esbaba tevessül, Allah’a tevekkül…

• O günler 8 yaşında bir çocuk olan Abdullah b. Ebî Bekir’e biçilen rol…

• Hz. Ali’nin üzerinden alınması gereken mesajlar…

• Hz. Ali’nin, Hz. Ebû Zer’i imana taşıması…

• Hz. Ali, 13 yaşında Ebû Kubeys dağında…

• Abdullah b. Ömer’in cihad aşkı…

• Ümeyr b. Ebî Vakkas’ın Bedir’e gidişi…

• Evde şehadet, şehadet diye dua eden bir baba…

• 17 yaşındaki Üsame b. Zeyd’in yüzlerce Sahabî’ye komutan olarak atanması…

• “Cahiliye’nin cesuru, İslam’ın korkağı mı oldu?”

• 18 yaşında Mekke’nin ilk İslam valisi, Attab b. Esid…

• Hicretin ilk çocuğu Abdullah b. Zübeyr’in üzerinden alınması gereken dersler…

• Hendek Gazvesi sırasında 5 yaşında olan Abdullah b. Zübeyr’in hatırası…

• Abdullah b. Zübeyr 8 yaşlarında Mûte Savaşı’na katılma arzusu ve Efendimiz’in buna cevabı…

• Bizde aynen babalarımız gibi cihada katılmak istiyoruz!

• Efendimiz (sas): “Tam babasının oğlu, tam babasının oğlu’”

• Hz. Ömer’in hilafetinin ilk günleri, Abdullah o günler 13, 14 yaşlarında…

• 23- 24 yaşlarında, Abdullah b. Zübeyr, İfrikiyye Savaşı’nda…

• Çekilen sıkıntıların bedeli ne kadar fazla ise, insan kalitesi de o kadar fazla olmuştur.

• 1- Sorumluluk şuuru, çocuklara vurulması gereken en önemli aşılardan biridir. Zamanını ve muhtevasını iyice ayarla ki, telafisi zor olan durumlara düşmeyesin.

• 2- Adalet duygusu, çocuklara öğretilmesi gereken en önemli hususlardan biridir. Anlamını ve ehemmiyetini iyice öğret ki, hukuka riayet eden evlatların sahibi olabilesin.

• Adalet mutlak eşitlik değil; hak edene, hak ettiğini vermektir.

• 3- İtaat Bilinci, çocuklara verilmesi gereken en önemli ilkelerden biridir. Gerekliliğini ve sınırlarını iyice bellet ki, saadeti elde edebilesin.

• 1- Çocuğa yaşına takılmadan değer vermeli, “sen küçüksün, daha çok var dememeli” senelere bırakmadan, emellerle değeri, ziyadeleştirmelidir.

• 2- Değere uygun roller belirlemeli, hedefler ve idealler yükseltilmeli, zihinlerine insanlığın zirve hali olan Sahabe efendilerimiz, yerleştirilmelidir.

• 3- Rolleri oynayacak mekanlar açmalı, hata yapmalarına kızmamalı, hedeflerine yürüyecek imkanları çoğaltmalı, hak ile meşgul olabilecek zeminler üretilmelidir.

Paylaş: