BERAT GECESİ UMUMİ BİR AF GECESİDİR…


“Hâ Mim. Apaçık olan Kitab’aandolsun ki, biz onu (Kur’an’ı) mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır.” (DuhanSûresi, 44/1-3)

 

“Şâban’ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle, gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir: ‘İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, hemen rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu, hemen sağlık ve afiyet vereyim.’ Böylece tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder.”(İbnMâce, İkame, 191)

 

Hz. Peygamber’in (sas) mübarek beyanlarıyla çok farklı bir değeri olduğunu öğrendiğimiz Şaban ayının 15. gecesi, içinde taşıdığı mesajlar itibari ile Berat Gecesi diye isimlendirilmiştir.

Bu gece hususi iltifatların, umumi mağfiretlerin ve güzel müjdelerin mümin kullara ulaştığı bir zaman dilimidir. Efendimiz (sas) bu özel zamanı bir hadisinde şöyle bize haber vermektedir: “Allah Teâlâ, Şaban’ın 15. gecesi ayrı hususi bir mağfiret ve rahmet tecellisinde bulunur, müşrik ve müşahin (Müslüman kardeşine kindar davranan) dışındaki herkesi affeder.”(İbnMâce, İkame, 191)

İslam’ın 5. Raşid halifesi olan Ömer b. Abdülaziz, Basra’daki valisi Adiyy b. Ertaa’yabir gün mektup yazarak şöyle ferman etmiştir: “Sene içerisinde dört gecenin kıymetini bil! Şüphesiz ki Allah Teâlâ bu dört gecede rahmetini yağdırır da yağdırır. Bu geceler; Recep ayının ilk gecesi, Şaban ayının ortasındaki gece (Berat gecesi), Ramazan ve Kurban bayramı geceleridir.”(Münavî, Feyzü’l-Kadir,c. 3, s. 454)

Bizlerde bu gecenin kıymetini bilelim. İnsanlığın hidayeti, ümmetimizin vahdeti, memleketimizin selameti, ailemizin saadeti, evlatlarımızın akıbeti, nefislerimizin salâhati için dua dua yakaralım.

“Allah’ım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin.”(et-Tergibve’t-Terhîb, c. 2, s.119, 120)

 

Paylaş: