Amelde İhlas / Mehmed İMECE


Salı Gençlik Sohbetlerinin bu haftaki konusu Mehmet İmece’nin anlatımıyla ” AMELDE İHLAS ” idi…

Dersten Cümleler

İmtihan ve kulluk süreci olan hayatın farklı evrelerinde, bir Müslüman için en önemli azık fazilet ve ihlâstır. Hatırlanacağı üzere, Hz. Adem (a.s.)’in yaratılışı ve kendisine meleklerin secde etmesi münasebetiyle, mel’unİblis’in anlatıldığı kıssada, meleklerden farklı olarak iblis, Yüce Allah’ın, Adem’e (a.s.) secde emrine kibir ve enâniyetinden dolayı uymayarak fıska düşmüş, neticede dergah-ı ilahîden ebediyen kovulmuş ve kendisine kıyamete kadar da mühlet verilmişti. İlgili âyetlerde iblis (şeytan), insanoğlunun Yüce Yaratıcı’sına karşı isyan etmesi uğrunda her türlü yola başvuracağını, elinden geleni ardına koymayacağını, pek çoğunu azdıracağını yemin ederek dile getirmiştir. Bütün kin ve nefretini kusmasına ve kendisinden pek emin görünmesine rağmen, Allah’ın bazı kullarını saptıramayacağını da itiraf etmiştir. İşte şeytanın türlü türlü oyunlarının kendilerine ilişemediği, te’sir icra edemediği ve şeytanı çaresiz eli boş bırakan bu mübarek topluluk, Allah’ın ihlâsa erdirdiği, ihlâs sahibi müminlerden başkası değildir

Ve yine Allah azze ve celle (zümer süresi 2 v2e 3.)ayaeti kerimelerinde şöyle buyuruyor:“(Resûlüm!) Şüphesiz ki Kitab’ı sana hak olarak indirdik. O halde sen de dini Allah’a has kılarak kulluk et. Dikkat et, halis din yalnız Allah’ındır. O’nu bırakıp kendilerine bir takım dostlar edinenler: Onlara, bizi sadece Allah’a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz, derler. Doğrusu Allah, ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve inkarcı kimseyi doğru yola iletmez. ” (Zümer, 39/2- 3).
Dersimize konu olan ;

İhlas’ın sözlükte h-l-s fiil kökünden türediğini ve ayrışmak, katıksız dupduru olmak, arınmak anlamına gelmektedir. İhlas bulaşan bir şeyden kendini kurtarmak, arındırmak anlamına gelirken diğer bir anlamı da özüne dönmek, aslına kavuşmak olarak açıklanabilir.
İhlasın dini anlamı ise, Allah’a tam anlamıyla bağlı olarak ibadetleri yerine getirmek, şirkten uzak bir şekilde Allah’a teslim olmak anlamındadır. İhlas, kulun Cenabı Hakkın yasakladığı her şeye nefsini kapatmasıdır. İhlas, insanın doğruyu aramasıdır. Allah’a koşmasıdır. Hidayet yolunda şeytanın bütün oyunlarına karşı sebatla yürümesidir. Esas itibari ile ihlas, ibadeti riyadan temizlemek ve yalnızca Allah için kulluk etmektir.
İmam Kuşeyri (r.a) risaletulkuşeyri adlı eserinde ihlası şöyle tanımlıyor., İbadeti gösterişten ve birilerinin övgüsünü almaya çalışmaktan kurtarıp, sadece ve sadece Allah’a yaklaşmak amacıyla yapmak olarak açıklamıştır.

Kısa ve öz bir şekilde arz edilen bu anlam Kur’ân’da, muhlis, muhlas, muhlisîn, muhlasîn, ed-dinu’l-hâlis, muhlisanlehu’d-dîn, ahlasûdînehum kalıplarıyla beyan edilir. Bu terimlerin bir kısmı, bazı insanların sıfatı olarak geçerken diğer bir kısmı ise, gerçek din ve dindarlığın sıfatı olarak ayetlerde yer almaktadır.

Ameli süte benzetecek olursak o amelde Allah’ın rızasından başka güdülen bütün maksatları da suya benzetebiliriz.
Nasıl ki süte su katıldığında artık o süt gibi görünse de süt olmaktan çıkmıştır. Bu şekilde süt satan adama sahtekâr denilir.
Aynen öyle de Allah’ın rızası için yapılan amel sütüne başka maksatlar hükmündeki suyu katarsak, o güzel amel de artık amel gibi görünse de, amel olmaktan çıkmıştır. Amellerini bu şekilde Allah’a sunacağını zanneden kişiyi varın siz tasavvur edin.

İnsanoğlunun yaradılış amacı imtihandır şüphesiz. Bir insan imtihanda olduğu ve sonunda hesaba çekileceğini asla unutmamalıdır. Allah azze ve celleKehf suresinin 110. Ayetindeقُلْ اِنَّـمَٓا اَنَا۬ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحٰٓى اِلَيَّ اَنَّـمَٓا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَٓاءَ رَبِّه۪ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّه۪ٓ اَحَداً “Kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa, Salih amel işlesin ve yapmış olduğu ibadette hiç kimseyi Rabbine ortak koşmasın ” buyurarak, İbadetlerini ihlasla yerine getiren bir kulun kurtuluşa ereceğini müjdelemektedir.
Peygamber efendimiz (s.a.s) de öyle buyuruyor.

Dahhak bin kays el-fihridennebi (s.a.s) şöyle buyurur: MuhakkakAllah c.c şöyle buyuruyor; ortakların en hayırlısı benim kim benim ile birlikte başka birini ortak kılarsa o ortak kendisine aittir.Ey insanlar amellerinizi yanlızca Allah (azzevecelleye) has kılın. Çünkü Allah (azzevecelle) kendi rızası kast olunmadan yapılan ameli Kabul etmez.

Paylaş: